Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce


Edukacja Elementarna w Teori i Praktyce

Kwartalnik "Edukacja Ekementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czasopismo znajduje się w bazach: BazHum, CEEOL, CEJHS, Index Copernicus, Pol-index oraz na ministerialnej liście B czasopism punktowanych (9 punktów).

Od roku 2016 publikujemy teksty w dziale: artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, nauczanie języków obcych dzieci (artykuły naukowe - teoria, i scenariusze zajęć - praktyka)

Aktualnie przyjmujemy teksty do numeru vol. 11, 2016, 4(42) na temat: Socjalizacja dziecka  (termin nadsyłania 15. 09. 2016), Child's Socialization (deadline 15. 09. 2016).

Tematy kolejnych numerów znajdują się w zakładce aktualności.


Vol 11, No 2(40) (2016): Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu i kształceniu

Spis treści

Introduction

Wstęp
Magdalena Ciechowska, Maria Szymańska
PDF
7-10

Scientific articles

Joanna Juszczyk-Rygałło
PDF
13-24
Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
PDF
25-40
Zuzanna Sury
PDF
41-56
Maria Szymańska
PDF
57-70
Jolanta Karbowniczek
PDF
71-84
Krzysztof Polak
PDF
85-96
Justyna Kusztal
PDF
97-110
Aleksandra Maj
PDF
111-130
Irena Pulak, Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk
PDF
131-150
Barbara Surma
PDF
151-169

Reviews

Martyna Szczotka
PDF
173-176
Beata Topij-Stempińska
PDF
177-183

Teaching Foreing Languages to Children

Dziękuję Ci mamo – Dzień Matki
Tatiana Konderak, Kamila Haber
PDF
185-194