Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce


Edukacja Elementarna w Teori i Praktyce

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czasopismo znajduje się w bazach: BazHum, CEEOL, CEJHS, Index Copernicus, Pol-index oraz na ministerialnej liście B czasopism punktowanych (9 punktów).

Od roku 2016 publikujemy teksty w dziale: artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, nauczanie języków obcych dzieci (artykuły naukowe - teoria, i scenariusze zajęć - praktyka)

Tematy kolejnych numerów znajdują się w zakładce aktualności.

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 11, No 4(42) (2016): Socjalizacja dziecka

Spis treści

Introduction

Wstęp
Marzena Chrost
PDF
7-8
Introduction
Marzena Chrost
9-10

Scientific articles

Joanna Juszczyk-Rygałło
PDF
13-25
Justyna Meissner-Łozińska
PDF
27-37
Stanisława Katarzyna Nazaruk
PDF
39-50
Katarzyna Smoter
PDF
51-66
Irena Pulak, Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska
PDF
67-80
Magdalena Christ, Marta Szmigiel
PDF
81-98
Katarzyna Szewczuk
PDF
99-114
Renata Królikiewicz
PDF
115-128

Teaching Foreing Languages to Children - Scientific articles

Justyna Sala-Suszyńska
PDF
131-144

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

Ein kleiner weißer Schneemann – zimowy scenariusz zajęć z języka niemieckiego
Tatiana Konderak
PDF
147-156

Reviews

Dorota Zdybel
PDF
159-163

Conference Reports

Barbara Surma
PDF
167-169