Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce


Edukacja Elementarna w Teori i Praktyce

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czasopismo znajduje się w bazach: BazHum, CEEOL, CEJHS, Index Copernicus, Pol-index oraz na ministerialnej liście B czasopism punktowanych (9 punktów).

Od roku 2016 publikujemy teksty w dziale: artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, nauczanie języków obcych dzieci (artykuły naukowe - teoria, i scenariusze zajęć - praktyka)

Tematy kolejnych numerów znajdują się w zakładce aktualności https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/announcement

Aktualności

 

Tematyka kolejnych numerów

 

Vol. 12, 2017/3, No. 45

Wartości i antywartości literatury dziecięcej (termin nadsyłania 01. 06. 2017)

Values and Anti-Values of Children's Literature (deadline 01. 06. 2017)

Vol. 12, 2017/4, No. 46

Periodicals for Children in the 19th and 20th Century

(deadline 01. 09. 2017) The issue will be released in English. We only accept articles in English

Czasopiśmiennictwo dla dzieci XIX i XX wieku (termin nadsyłania 01. 09. 2017) - przyjmujemy tylko teksty w języku angielskim

Vol. 13, 2018/1, No.47

Idee pedagogiczne Marii Montessori – wczoraj i dziś

(termin nadsyłania 15. 01. 2018)

The Pedagogical Ideas of Mary Montessori - Yesterday and Today

(deadline 15. 01. 2018) 

Vol. 13, 2018/2, No.48

 Twórczość w edukacji XXI wieku (termin nadsyłania 15. 03. 2018)

 
Opublikowane: 2017-05-16
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 12, No 1(43) (2017): Edukacja elementarna wobec aktualnych zmian oświatowych

Spis treści

Introduction

Wstęp
Barbara Surma
PDF
7-8
Introduction
Barbara Surma
9-10

Scientific articles

Magdalena Grochowalska, Jolanta Sajdera
PDF
13-29
Zbigniew Marek
PDF
31-47
Liubov Lokhvytska
49-66
Bożena Pawlak
PDF
67-78
Urszula Oszwa, Kinga Kasperek
PDF
79-98
Ewa Kochanowska
PDF
99-111

Teaching Foreing Languages to Children - Scientific articles

Aeddan Shaw
115-124

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

Monsieur Pouce – scenariusz zajęć z języka francuskiego dla dzieci przedszkolnych
Tatiana Konderak, Natalia Mierzwa
PDF
127-136

Reviews

Nauczanie matematyki w koncepcji Jerome’a Brunera Recenzja książki Matematyka w działaniu. Edukacja wczesnoszkolna, M. Skura, M. Lisicki, WSiP, Warszawa 2016.
Katarzyna Szewczuk
PDF
139-142