Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce


Edukacja Elementarna w Teori i Praktyce

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czasopismo znajduje się w bazach: BazHum, CEEOL, CEJHS, Index Copernicus, Pol-index oraz na ministerialnej liście B czasopism punktowanych (9 punktów).

Od roku 2016 publikujemy teksty w dziale: artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, nauczanie języków obcych dzieci (artykuły naukowe - teoria, i scenariusze zajęć - praktyka)

Tematy kolejnych numerów znajdują się w zakładce aktualności https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/announcement

Aktualności

 

Tematyka kolejnych numerów

 

Vol. 12, 2017/4, No. 46

Periodicals for Children in the 19th and 20th Century

(deadline 01. 09. 2017) The issue will be released in English. We only accept articles in English

Czasopiśmiennictwo dla dzieci XIX i XX wieku (termin nadsyłania 01. 09. 2017) - przyjmujemy tylko teksty w języku angielskim

Vol. 13, 2018/1, No.47

Idee pedagogiczne Marii Montessori – wczoraj i dziś

(termin nadsyłania 15. 01. 2018) - przyjmujemy teksty w języku polskim i językach kongresowych

The Pedagogical Ideas of Mary Montessori - Yesterday and Today

(deadline 15. 01. 2018) 

Vol. 13, 2018/2, No.48

 Twórczość w edukacji XXI wieku (termin nadsyłania 15. 03. 2018) - przyjmujemy teksty w języku polskim i językach kongresowych

Creativity in Education the 21th Century 

(deadline: 15. 03. 2018)

 
Opublikowane: 2017-05-16
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 12, No 2(44) (2017): Wielokulturowość jako model edukacji otwartej

Spis treści

Introduction

Katarzyna Szewczuk
PDF
7-8
Katarzyna Szewczuk
9-10

Scientific articles

Anna Czyż
PDF
13-24
Katarzyna Wojciechowska
PDF
25-42
Barbara Smoter, Katarzyna Smoter
PDF
43-57
Joanna Skibska
PDF
59-70

Teaching Foreing Languages to Children - Scientific articles

Aneta Kamińska
73-85

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

Le facteur n’est pas passé – francuski dla przedszkolaków. Propozycje gier, zabaw i zadań językowych
Tatiana Konderak
PDF
87-94

Reviews

Twórczość pedagogiczna nauczycieli jako wyzwanie cywilizacyjne XXI wieku. Recenzja książki: Marzenna Magda-Adamowicz, Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym. Źródła, koncepcja i identyfikacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
Karolina Grzemna, Klaudia Żernik
PDF
97-103
Muzeum jako miejsce – przestrzeń edukacji Recenzja książki: Renata Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 228.
Anna Królikowska
PDF
105-108

Conference Reports

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Twórczość w praktyce dydaktyczno--wychowawczej”, które odbyło się 26 kwietnia 2017 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie
Maria Szymańska
PDF
111-115
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Metodycznego „Innowacje w edukacji”. UMSC Lublin, 22–23 maja 2017 r.
Barbara Surma
PDF
117-119