Przeżycie etyczne w badaniach Edyty Stein

Piotr Janik

Abstrakt


Wyrażenie „przeżycie etyczne” oraz odpowiadające mu doświadczenie bywa rozumiane rozmaicie. Na tle trzech aktualnie obecnych w kulturze poglądów: emotywizmu, etyki powinności i obowiązku, oraz etyki „poza dobrem i złem” przedstawiona zostaje koncepcja przeżycia etycznego sformułowana na podstawie wyników badań E. Stein z pracy „Filozofia psychologii i humanistyki”.

Słowa kluczowe


przeżycie etyczne; etyka; fenomenologia; przyczynowość; motywacja

Pełny tekst:

REMOTE TEX BIB PDF

Bibliografia


Anscombe GEM (2010), "Nowożytna filozofia moralności", Ethos. (4), pp. 39-60.

Ayer AJ (1936), "Language, Truth and Logic" London Victor Gollancz, Ltd..

Biesaga T (2003), "Imperatyw kategoryczny", In Powszechna Encyklopedia Filozofii. Lublin Vol. 4 Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Bolcewicz H (1913), "Kant a Hume" Warszawa Wende i s-ka.

Copleston FC (1989), "Historia filozofii. Od Benthama do Russella" Warszawa Vol. VIII PAX.

Copleston FC (1995), "Historia filozofii. Od Fichtego do Nietzschego" Warszawa Vol. VII PAX.

Kant I (1984), "Krytyka praktycznego rozumu" Warszawa PWN.

Leiter B (2002), "Nietzsche on morality" London, New York Routledge.

MacIntyre A (1995), "Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku" Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

MacIntyre A (1996), "Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności" Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nietzsche F (1907), "Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych" Warszawa Jakób Mortkowicz.

Nietzsche F (1911), "Wiedza radosna" Warszawa Jakób Mortkowicz.

Nietzsche F (1913), "Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo" Warszawa Jakób Mortkowicz.

Nietzsche F (2011), "Wola mocy: Próba przemiany wszystkich wartości" Kraków Vis-à-vis/Etiuda.

Nietzsche F (1907), "Antychryst. Przemiana wszystkich wartości" Warszawa Jakób Mortkowicz.

Nietzsche F (1911), "Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (studya i fragmenty)" Warszawa Jakób Mortkowicz.

Scheler M (1916), "Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus" Halle a. d. Saale Verlag von Max Niemeyer.

Sędłak P (2009), "Emotywizm etyczny A.J. Ayera i C.L. Stevensona", Annales UMCS. (34), pp. 97-107.

Ślipko T (2004), "Zarys etyki ogólnej" Kraków Wydawnictwo WAM.

Stein E (2016), "Filozofia psychologii i humanistyki" Kraków Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Wittgenstein L (2000), "Tractatus logico-philosophicus" Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojtyła K (1986), "Wykłady lubelskie" Lublin Towarzystwo Naukowe KUL.

Wojtyła K (2000), "Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne" Lublin Towarzystwo Naukowe KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.260155

Copyright (c) 2016 Wydawnictwo Ignatianum

License URL: http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by


PL ISSN 2300-1402

Rocznik Filozoficzny Ignatianum * The Ignatianum Philosophical Yearbook * Annuarium Philosophicum Ignatianum

Przeglądający nasze strony, zgadzają się na [ciasteczka-cookies]. Zob. [Polityka prywatności].