Społeczeństwo rynkowe: jak logika rynku ekonomicznego wpływa na nasze życie

Damian Mazur

Abstrakt


The market society: how the logic of the market affects our lives

Pełny tekst:

REMOTE TEX BIB PDF

Bibliografia


Barber BR (2004), "Dżihad kontra McŚwiat" Warszawa Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.

Barber BR (2009), "Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli" Warszawa Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.

Bauman Z (2009), "Konsumowanie życia" Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bauman Z (2007), "Płynna nowoczesność" Kraków Wydawnictwo Literackie.

Bylok F (2010), "Etyka konsumpcji --- nowa moralność konsumentów w społeczeństwie konsumpcyjnym", In Problemy współczesnej demokracji i moralności. Łódź , pp. 227-244. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Hostyński L (2006), "Wartości w świecie konsumpcji" Lublin Wydawnictwo UMCS.

Kopka J (2010), "Ucieczka od wartości", In Problemy współczesnej demokracji i moralności. Łódź , pp. 205-227. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Michalski K (2012), "Przedmowa", In Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku. Warszawa , pp. 7-14. Kurhaus Publishing.

Riesman D (1996), "Samotny tłum" Warszawa Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.

Ritzer G (2009), "Makdonaldyzacja społeczeństwa. Wydanie na nowy wiek" Warszawa Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.

Sandel MJ (2012), "Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku" Warszawa Kurhaus Publishing.

Sennett R (2010), "Kultura nowego kapitalizmu" Warszawa Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.

Smith A (2007), "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (Tom 1)" Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Spencer H (1890), "Zasady socyologii, Tom 5: Instytucye polityczne" Warszawa Wydawnictwo „Głosu”.

Szlendak T (2004), "Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej" Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Veblen T (1998), "Teoria klasy próżniaczej" Warszawa Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.

Weber M (2011), "Etyka protestancka a duch kapitalizmu" Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zacher LW (2008), "Transformacje społeczeństw konsumpcyjnych --- między techniką a kulturą", In Kultura a rynek (Tom 1). Lublin , pp. 40-54. Wydawnictwo KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.260158

Copyright (c) 2016 Wydawnictwo Ignatianum

License URL: http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by


PL ISSN 2300-1402

Rocznik Filozoficzny Ignatianum * The Ignatianum Philosophical Yearbook * Annuarium Philosophicum Ignatianum

Przeglądający nasze strony, zgadzają się na [ciasteczka-cookies]. Zob. [Polityka prywatności].