Zakład Pascala a spór o naturę łaski

Lech Gruszecki

Abstrakt


Zakład Pascala jest jednym z najciekawszych i najbardziej oryginalnych argumentów na rzecz istnienia Boga. Nie odwołuje się on do zaawansowanych koncepcji metafizycznych, ale do metod i pojęć rachunku prawdopodobieństwa. Jego siła argumentacyjna opiera się w znacznym stopniu na trafnym odczytaniu uwarunkowań ludzkiej egzystencji, na które składają się ograniczenia o charakterze poznawczym, moralnym, a także fizycznym. W artykule przedyskutowane zostały różne aspekty rozumowania Pascala. W szczególności argumentacja Zakładu została poddana analizie w kontekście wyznawanej przez Pascala koncepcji Łaski

Słowa kluczowe


Zakład Pascala; Łaska; prawdopodobieństwo

Pełny tekst:

REMOTE TEX BIB PDF

Bibliografia


Attali, J. (2004), Pascal, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Filleau de la Chaise, N. (1922), Discours sur les pensées de M.~Pascal, suivi du Discours sur Moïse et du traité Qu'il y a~des démonstrations, de la Préface de Port-Royal (Etienne Périer) et d'un fragment de la Vie de Pascal par Mme Périer, Éditions Bossard, Paris.

Gruszecki, L.Janeczek, S., ed., (2008), Filozofia matematyki Błażeja Pascala, Wydawnictwo KUL, Lublin, pp. 313--333.

Gruszecki, L. (2012), Zarys dziejów matematyki. Logika. Teoria mnogości. Liczby i~numeracja. Algebra. Geometria. Rachunek różniczkowy i~całkowy funkcji zmiennej rzeczywistej. Funkcje zespolone. Prawdopodobieństwo, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Innocentius, X.Denzinger, H., ed., (1911), Errores (5) Cornelii Iansen(ii) [Excerpti ex <> et damnati in Constit. <>, 31 Maii 1653.], B. Herder, Friburgi Brisgoviae, pp. n.~1092-1096, s.~341.

Jansenius, C. (1640), Augustinus seu doctrina Sancti Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianos et Massilianses, Typis et Sumptivus: Iacobi Zegeri, Louvnii.

Kołakowski, L. (1994), Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o~religii Pascala i~o~duchu jansenizmu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

Pascal, B. (1977), Myśli, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.

Pascal, B. (2003), Prowincjałki, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków.

Pascal, B. (2007), Écrits sur la grâce. Suivi de Discours sur les passi ons de l’amour, Éditions Payot et Rivages, Paris.

Siemianowski, A. (1993), Wielkość i~nędza człowieka. Rozważania o~Pascalu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Wallis, J. (1656), Arithmetica infinitorum, Sive nova methodus inquirendi in curvilineorum quadraturam, aliaque difficiliora matheseos problemata, Typis Leon. Lichfield, Academiae Typographi, Impensis Tho. Robinson, Oxford.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.827344

Copyright (c) 2017 Wydawnictwo Ignatianum

License URL: http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by


PL ISSN 2300-1402

Rocznik Filozoficzny Ignatianum * The Ignatianum Philosophical Yearbook * Annuarium Philosophicum Ignatianum

Przeglądający nasze strony, zgadzają się na [ciasteczka-cookies]. Zob. [Polityka prywatności].