Dzieciństwo i jego tajemnice Recenzja polskiego tłumaczenia książki M. Montessori, Sekret dzieciństwa, tłum. Luiza Krolczuk-Wyganowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Barbara Surma

Abstrakt


Recenzowana książka została po raz pierwszy opublikowana w 1936 roku przez wydawnictwo Desclée de Brouwer w Paryżu, pod tytułem L’Enfant, a następnie w Anglii już jako Il segreto dell’infanzia. Ta zmiana tytułu oddaje całkowicie treść zamieszczonych w niej krótkich rozważań M. Montessori. W 1938 roku opublikowano ją w Hiszpanii, a w 1939 roku w Stanach Zjednoczonych i Indiach. Włoskie tłumaczenie pojawiło się w 1938 roku, ale wydano je w Szwajcarii. Było to odzwierciedlenie sytuacji w ojczyźnie Autorki, którą Augusto Scocchera nazwał „kulturową pustynią, jaka powstała wokół M. Montessori we Włoszech” (1997: 93).


Słowa kluczowe


Montessori; dzieciństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Montessori M. (1913). Domy Dziecięce. Metoda pedagogii naukowej stosowana w wychowaniu naj-młodszych dzieci, Warszawa: Nakład H. Lindenfelda.

Montessori M. (1936). Myśli przewodnie mojej metody, „Wychowanie Przedszkolne” nr 12, s. 137-143.

Montessori M. (2014). Odkrycie dziecka, tłum. A. Pluta, Łódź: Palatum.

Montessori M. (2018). Sekret dzieciństwa, tłum. L. Krolczuk-Wyganowska, Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe PWN.

Scocchera A. (1997). Maria Montessori una storia per il nostro tempo, Roma: Edizioni Opera Nazionale Montessori.

Surma B. (2017). Sviluppo e ricezione dell’idea di educazione montessoriana in Polonia, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 3-4, s. 180-195.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787