Wprowadzenie

Władysława Szulakiewicz

Abstrakt


Zebranie w niniejszym tomie teksty są jedynie przyczynkiem do ukazania stanu badań nad rozwojem pedagogiki przedszkolnej. Autorzy tekstów skupili się głównie na zagadnieniach rozwoju polskiej pedagogiki przedszkolnej, jednak w niektórych opracowaniach pojawiają się wątki pedagogiki na świecie. Problem rozwoju pedagogiki przedszkolnej wymaga dalszych badań, w szczególności przygotowania opracowań poświęconych twórcom tej subdyscypliny.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bobrowska-Nowak W. (1978). Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa: WSiP.

Korzeniewska J.T. (2013). Przedszkole Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach. Historia i współczesność Publicznego Przedszkola im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach, Lublin, Szczebrzeszyn: Wydawnictwo Jut.

Nawroczyński B. (1938). Polska myśl pedagogiczna. Jej główne linie rozwoje, stan współczesny i cechy charakterystyczne, Warszawa-Lwów: Księznica-Atlas.

Sosnowska J. (2016). Wydawcy polskich czasopism pedagogicznych adresowanych do wychowawczyń przedszkoli i ich rola w popularyzowaniu idei wychowania przedszkolnego w II Rzeczypospolitej, w: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku, red. I. Michalskiej i G. Michalskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 31-55.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787