Charakterystyka placówek przedszkolnych w Republice Słowackiej

  • Tomáš Jablonský Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku
Słowa kluczowe: placówki przedszkolne, reforma szkolnictwa, prawodawstwo, finansowanie, cele wychowania

Abstrakt

Z punktu widzenia historii, w okresie ostatnich 15 lat (1990–2005) w szkolnictwie słowackim dokonano wielu zmian – politycznych i gospodarczych. Największe zmiany gospodarcze oraz zmiany w prawodawstwie szkolnictwa słowackiego możemy zaobserwować w reformie administracji publicznej, która
przechodzi przez różne etapy. Celem tego artykułu jest przyjrzenie się problematyce placówek przedszkolnych w Republice Słowackiej.

Bibliografia

Cejpeková, J. 2001. Pedagogika predškolského veku. Zvolen: Bratia Sabovci s.r.o 2001.

Obdržálek, Z. – Horváthová, K. a kol. 2004. Terminologický a výkladový slovník. Bratysława: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004.

Urząd Rady ministrów RS, Oświadczenie programowe rządu RS z 1998. In: Stratégia reformy verejnej správy v Slovenskej republike. (online), (cyt. 5.3.2007). Dostępne na: http://www.vlada.gov.sk/INFOSERVIS/ DOKUMENTY/REFORMA/skreforma.

Urząd Rady ministrów RS, 2001. Koncepcja decentralizacji i modernizacji administracji publicznej. In: Decentralizácia verejnej správy. (online), Bratysława, maj 2001, (cyt. 26.4. 2006). Dostępne na: http://www.vlada.gov.sk/decentralizacia/dokumenty/ koncepciaNRSRmaj2001doplnena.doc.

Rząd RS. 2007. Koncepcja w dziedzinie wychowania przedszkolnego w związku z przygotowaniem dzieci na rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej – propozycja. (online), Bratysława, luty 2007, (cyt.21.2. 2007). Dostępne na: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf.

www.uips.sk

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Jablonský, T. (2017). Charakterystyka placówek przedszkolnych w Republice Słowackiej. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (17-18/3-4), 87-97. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/772