Charakterystyka placówek przedszkolnych w Republice Słowackiej

Tomáš Jablonský

Abstrakt


Z punktu widzenia historii, w okresie ostatnich 15 lat (1990–2005) w szkolnictwie słowackim dokonano wielu zmian – politycznych i gospodarczych. Największe zmiany gospodarcze oraz zmiany w prawodawstwie szkolnictwa słowackiego możemy zaobserwować w reformie administracji publicznej, która
przechodzi przez różne etapy. Celem tego artykułu jest przyjrzenie się problematyce placówek przedszkolnych w Republice Słowackiej.


Słowa kluczowe


placówki przedszkolne; reforma szkolnictwa; prawodawstwo; finansowanie; cele wychowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cejpeková, J. 2001. Pedagogika predškolského veku. Zvolen: Bratia Sabovci s.r.o 2001.

Obdržálek, Z. – Horváthová, K. a kol. 2004. Terminologický a výkladový slovník. Bratysława: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004.

Urząd Rady ministrów RS, Oświadczenie programowe rządu RS z 1998. In: Stratégia reformy verejnej správy v Slovenskej republike. (online), (cyt. 5.3.2007). Dostępne na: http://www.vlada.gov.sk/INFOSERVIS/ DOKUMENTY/REFORMA/skreforma.

Urząd Rady ministrów RS, 2001. Koncepcja decentralizacji i modernizacji administracji publicznej. In: Decentralizácia verejnej správy. (online), Bratysława, maj 2001, (cyt. 26.4. 2006). Dostępne na: http://www.vlada.gov.sk/decentralizacia/dokumenty/ koncepciaNRSRmaj2001doplnena.doc.

Rząd RS. 2007. Koncepcja w dziedzinie wychowania przedszkolnego w związku z przygotowaniem dzieci na rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej – propozycja. (online), Bratysława, luty 2007, (cyt.21.2. 2007). Dostępne na: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf.

www.uips.sk


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787