[1]
Siegieńczuk, M. 2018. Wywiad narracyjny z dzieckiem na przykładzie relacji dzieci o ich Pierwszej Komunii Świętej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 13, 4(50) (grudz. 2018), 67-84. DOI:https://doi.org/10.14632/eetp.2018.13.50.67.