[1]
Kochanowicz, A.M. 2020. Eye-tracking w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Zarys problematyki. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 14, 4(54) (sty. 2020), 109-119. DOI:https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.08.