[1]
Kochanowska, E. 2021. (Nie)obecność partnerstwa poznawczego w edukacji wczesnoszkolnej. Komunikat z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 16, 3(61) (lip. 2021), 87-102. DOI:https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1661.06.