[1]
Szczotka, M. 2021. Gotowość szkolna dzieci 6-letnich w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania z wykorzystaniem programu rozwijającego percepcję wzrokową „Wzory i obrazki” M. Frostig i D. Horne’a – studium przypadku. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 16, 5 (63) (lis. 2021), 147-165. DOI:https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1663.11.