[1]
Szulakiewicz, W. 2022. Nauczyciel i wychowanie do wartości. Idee księdza Karola Mazurkiewicza. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 17, 4(67) (grudz. 2022), 53-65. DOI:https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.04.