[1]
Juszczyk-Rygałło, J. 2022. Indywidualizacja wartościowania jako proces kształtujący dojrzałość osobową dziecka. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 17, 4(67) (grudz. 2022), 37-51. DOI:https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.03.