[1]
Sztobryn, S. 2022. O edukacji jako wartoĊ›ci autotelicznej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 17, 4(67) (grudz. 2022), 11-18. DOI:https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.01.