[1]
Surma, B. 2017. Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Metodycznego „Innowacje w edukacji”. UMSC Lublin, 22–23 maja 2017 r. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 12, 2(44) (lip. 2017), 117-119.