(1)
Chałupczak, A.; Duplaga, A.; Dziechciowska, E.; Grątkowski, M.; Krawiec, J. Wolność Oczami Dziecka – Poznawcza Reprezentacja wolności W średnim I późnym dzieciństwie. EETP 2018, 13, 183-207.