(1)
Kochanowicz, A. M. Eye-Tracking W Diagnozie, Terapii I Edukacji Dzieci Z niepełnosprawnością sprzężoną. Zarys Problematyki. EETP 2020, 14, 109-119.