(1)
Zdybel, D.; Pulak, I.; Crotty, Y.; Fuertes, M. T.; Cinque, M. Rozwijanie umiejętności STEM W Przedszkolu. Możliwości I Wyzwania Z Perspektywy przyszłych Nauczycieli. EETP 2020, 14, 71-94.