(1)
Rostek, I. Narracje W Edukacji STEM. EETP 2020, 14, 39-48.