(1)
Jakubowski, R.; Piotrowski, M. W Poszukiwaniu Uwarunkowań trwałego Wprowadzenia STEM/STEAM W Polskich szkołach. EETP 2020, 14, 25-37.