(1)
Kosz-Szumska, J. Budowanie Dobrostanu Dziecka Poprzez Rozwijanie uważności: Mindful Eating – doświadczanie uważnego Jedzenia. EETP 2020, 15, 65-84.