(1)
Kamyk-Wawryszuk, A. Niepełnosprawność Rzadka Jako Kategoria Nieobecna W kształceniu Nauczycieli Przedszkola I Edukacji Wczesnoszkolnej. EETP 2021, 16, 51-64.