(1)
Szczotka, M. (Anty)edukacja, która może Odmienić I Dać początek… Recenzja książki: (Anty)edukacja Wczesnoszkolna, Red. Dorota Klus-Stańska, Impuls, Kraków 2015. EETP 2016, 10, 97-104.