(1)
Ungeheuer-Gołąb, A. Wprowadzenie. EETP 2021, 16, 5-7.