(1)
Żądło-Treder, J. Reprezentacje Ikoniczne I Symboliczne W początkowym Nauczaniu Matematyki. EETP 2021, 16, 11-25.