(1)
BILEWICZ-KUŹNIA, B. Wyzwalanie aktywności Matematycznej Dzieci Poprzez Kontakt Z książką Obrazkową . EETP 2021, 16, 27-41.