(1)
Surma, B. Nauczyciel Przedszkolny – między Wymaganiami I Oczekiwaniami a rzeczywistością. EETP 2016, 10, 167-170.