(1)
Szewczuk, K. Aktywizujące Sposoby Nauczania treści Przyrodniczych Dzieci W młodszym Wieku Szkolnym. EETP 2016, 10, 171-174.