(1)
Szymańska, M. Sprawozdanie Z Międzynarodowej Konferencji „Teacher Education in Central and Eastern Europe”. EETP 2016, 10, 183-186.