(1)
Szczotka, M. Gotowość Szkolna Dzieci 6-Letnich W Zakresie Przygotowania Do Nauki Pisania I Czytania Z Wykorzystaniem Programu rozwijającego Percepcję Wzrokową „Wzory I obrazki” M. Frostig I D. Horne’a – Studium Przypadku. EETP 2021, 16, 147-165.