(1)
Zwolińska, E. A. Kreatywność W Procesie Uczenia Się Muzyki Poprzez Audiację We Wczesnej Edukacji. EETP 2022, 17, 11-24.