(1)
Bartoszewicz, M. Przygotowanie Studentek Pedagogiki Do Edukacji twórczej. EETP 2022, 17, 79-91.