(1)
Lisowska, K. Niestandardowe działania Nauczycieli Nauczania początkowego I Wychowania Przedszkolnego. Edukacja Regionalna W Czasie Pandemii. EETP 2022, 17, 53-65.