(1)
Kantyka, S.; Kantyka-Dziwisz, K. Zarządzanie Czasem Dziecka W Wieku Wczesnoszkolnym - W Opinii rodziców. EETP 2022, 17, 121-135.