(1)
Kanik, A. KsztaƂtowanie Kompetencji przedsiębiorczych W Procesie Edukacji Formalnej I Nieformalnej Dzieci W Wieku Przedszkolnym I Wczesnoszkolnym. EETP 2022, 17, 107-135.