(1)
Szczotka, M.; Szewczuk, K. Wprowadzenie. EETP 2022, 17, 5-6.