(1)
Kosz-Szumska, J. Praktykowanie Mindfulness Jako Przestrzeń Dla kształtowania wartości Witalnych I Hedonistycznych U Dzieci W młodszym Wieku Szkolnym . EETP 2022, 17, 109-126.