(1)
Szulakiewicz, W. Nauczyciel I Wychowanie Do wartości. Idee księdza Karola Mazurkiewicza. EETP 2022, 17, 53-65.