(1)
Ungeheuer-Gołąb, A. A. Kim Naprawdę chciałby Być człowiek…? – O wartościach Lektury Asiunia Autorstwa Joanny Papuzińskiej . EETP 2022, 17, 141-155.