(1)
Gola, B. Wychowanie Do wartości Ekologicznych. Którędy Do Budowania więzi Dzieci Z przyrodą?. EETP 2022, 17, 95-107.