(1)
Juszczyk-Rygałło, J. Indywidualizacja wartościowania Jako Proces kształtujący dojrzałość Osobową Dziecka. EETP 2022, 17, 37-51.