(1)
Sztobryn, S. O Edukacji Jako wartoĊ›ci Autotelicznej. EETP 2022, 17, 11-18.