(1)
Kochanowska, E. Wychowanie Do wartości Poznawczych Dzieci W młodszym Wieku Szkolnym W Refleksji Nauczycieli . EETP 2022, 17, 81-93.