(1)
Wojciechowska, M. System wartości przyszłych Nauczycieli Wczesnej Edukacji. EETP 2022, 17, 67-79.