(1)
Kromka, M.; Ptaƛnik-Cholewa, K. Diagnoza Przedszkolna Jako Wsparcie Sukcesu Edukacyjnego Dziecka. EETP 2016, 9, 105-122.