(1)
Krzysztoforska, K. Edukacja językowa Dziecka W Systemie Marii Montessori. EETP 2016, 12-19.