(1)
Czyż, A. Miejsce osób tożsamowościowo Głuchych W Modelu Otwartej Edukacji XXI Wieku. EETP 2017, 12, 13-24.