(1)
Wojciechowska, K. Żywotność Rekonstrukcji elementów Folkloru Kaszub W Edukacji Wczesnoszkolnej. EETP 2017, 12, 25-42.