(1)
Surma, B. Sprawozdanie Z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Metodycznego „Innowacje W edukacji”. UMSC Lublin, 22–23 Maja 2017 R. EETP 2017, 12, 117-119.