Nazaruk, S. K., & Klim-Klimaszewska, A. (2018). Zastosowanie zabaw tematycznych, zabawek i rekwizytów w edukacji przedszkolnej- przykłady z praktyki pedagogicznej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 13(3(49), 157-172. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1349.09